• Besteld voor 17h = volgende dag in huis!
  • Gratis verzending vanaf €75 (NL & BE)


Algemene voorwaarden

 

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

 

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('u') en FES Conceptstore ('wij', 'ons' of 'onze'), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website fes-conceptstore.com evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site")

 

U stemt ermee in dat u door de site te bezoeken al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, die zijn gemaakt met behulp van de algemene voorwaardengenerator van Termly. Als u niet akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

 

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land 

Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

 

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan ​​van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse jurisdicties en internationale verdragen.

De inhoud en de merken worden op de site "AS IS" alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

 

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is;

(2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;

(3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven;

[(4) u bent niet jonger dan 13 jaar];

(5) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont [, of, als u minderjarig bent, u ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Site te gebruiken];

(6) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

(7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

(8) uw gebruik van de Site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden

Login

Forgot your password?

  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere

compare0

Trustpilot
Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »